ELISABETH DAUNELIUS

                      Sweden

Juin 2021.jpg
 

ELISABETH DAUNELIUS

English

The  desire  to  express myself through painting has been been with med since early  childhood. I  truly   enjoyed   other  people's  art . When I featured  my  own  work  on Instagram,  Pierre  from  ALAF  noticed  me  and has  since  guided  me  through this mystical   and    fascinating   world   of   art.  Lines,  shapes,  color,  composition   and texture  are  important  elements  in  my  designs. I  try  to  bring l ight,  energy and  a positive    emotional    expression,  through   sometimes    difficult   and  inaccessible   subjects. I  work   in  acrylic,  oil,  watercolor,  markers,  ink,  pencils,  charcoal.  Other  media  are  for example  sand  on  canvas  to  create  a  work between sculpture and image. Ink  on  a  hard,  non-absorbent  surface  gives  good  results  with  interesting effects   and   have   allowed   me   to   create    my   ’changelings’,   my    ”crossovers", such  as  butterfly  with  a human touch.                                                                                                                                       Svenska


Lusten att uttrycka mig genom att måla har varit varit med  mig sedan tidig barndom. Jag njöt  av andras  konst. När  jag  presenterade jag mitt eget arbete  på  Instagram, hittade  Pierre  från  ALAF  mig  och  han  har  sedan  dess  guidat  mig   genom  den mystiska  och fascinerande konstvärlden. Linjer, form, färg, komposition och struktur är  framträdande  element när jag arbetar. Jag försöker ge ljus, energi och ett positivt emotionellt  uttryck i ibland svåra  och  oåtkomliga  ämnen. Jag  arbetar  i  akryl,  olja, akvarell,  tusch, bläck,  pennor,  kol.  Andra  media  är t ex  sand  på  duk för att skapa ett   verk  mellan  skulptur  och   bild.  Att   arbeta   med    bläck   på   en   hård,   icke-absorberande yta ger bra resultat med intressanta effekter som  har gjort det möjligt  för  mig  att   skapa   mina  ”changelingsr" , mina  ”crossovers",  likt   en   fjäril  med  en mänsklig touch.                                                                                                                            

 

PAINTING

 
1-S-1.jpg
 
Shie 1-S-1.jpg
 
1--S-2--Nose.jpg
 
Faith-2.bmp
 
1-S-3-Mezme.jpg
 
Mezme.jpg
 
oeil-1-2.jpg
 
Semiface I -2.jpg
 
Oei-2-2.jpg
 
Semiface II.jpg
 
1-1-2..bmp
 
Indercurent-2.jpg
 
Sense.jpg
 
Sense-2.jpg
 
Hide.jpg
 
Hide.-2 jpg.jpg
 
Indulge.jpg
 
Indulge-2.jpg
 
Nose --N.jpg
 
Indice-2.jpg
 
locomotive.jpg
 
Eco-2.jpg
 
Fly-2.jpg
 
Fly-2.jpg
 
Muscled Back.jpg
 
Muscled Back.-2 jpg.jpg
 
Undercurrents-2 .jpg
 
Nose-2.jpg
 
Life give and take.jpg
 
O-pus-2.jpg
 
5-5-5.jpg
 
Life-2.jpg
 
11-11-2.jpg
 
Choir-2.jpg
 
12-12-2.jpg
 
LFE lived-2.jpg