DIANA ŻARÓW

      English


Bio  Diana Żarów  In  my work  I refer  to the tendency of surrealism and magical realism. I prefer oil painting, but I  am  also   familiar   with  drawing  and  watercolor. In  my  paintings, I try  to capture something  unsaid,  disturbing,  something   that  lurks  on the edge  of  the subconscious.  My works are fleeting moments of my  soul  captured on  canvas. I  am   inspired   by  nature, man and  the  mysteries  of the universe. Instinctively, I turn  to  questions  about  transience,  the cycle of  disintegration, the  rebirth of nature. Through my works, I would like to touch the viewer's subconscious,  move it, provoke a moment of reflection, arouse the need for reflection. Currently, I live, work and create   in  Rzeszów. I invite you to discover my work, maybe you will find something  that  will  stay  in  your memory for  a long  time  and  evoke unforgettable  emotions. Please  find attached my examples of works. Regards, Diana                                                                                                                      


                                                                                                                                                       Polskie


Bio  Diana Żarów  W  swojej  btwórczości  odwołuję  się  do  tendencji do  surrealizmu i realizmu magicznego. Preferuję  malarstwo  olejne,  ale  znam  też  rysunek i akwarelę. W swoich obrazach staram się uchwycić coś niewypowiedzianego, niepokojącego, coś, co czai się na skraju podświadomości. Moje prace to ulotne chwile mojej  duszy uchwycone na płótnie. Inspiruje mnie natura, człowiek i tajemnice wszechświata. Instynktownie zwracam     się     do    pytań  o    przemijanie,   cykl   dezintegracji,   odrodzenie    natury.   Chciałbym   poprzez   swoje    prace     poruszyć     podświadomość    widza,   poruszyć    ją,   sprowokować   do    refleksji,   wzbudzić potrzebę    refleksji.   Obecnie     mieszkam,   pracuję i  tworzę  w  Rzeszowie.  Zapraszam   do  odkrycia moich prac,  może   znajdzieszcoś,  co  na  długo  pozostanie w Twojej pamięci i wzbudzi niezapomniane  emocje. W załączeniu zamieszczam przykłady moich prac. Pozdrawiam, Diana Opinia                                                                     


                                                                                                                                          

 

PAINTING

 
Reve.jpg
 
Reve-1.jpg
 
Dream l l.jpg
 
Dream II-2.jpg
 
Des Mots.jpg
 
Des Mots-2.jpg
 
Eaude vie.jpg
 
Eau de vie-2.jpg
 
A la recherche.jpg
 
A la recherche.jpg
 
Sans titre 5.jpg
 
Sans titre 7.jpg
 
Sans titre 1.jpg